Verkeersveiligheidsplan VEPA

    Om de verkeersveiligheid rondom scholen en openbare gebouwen te verbeteren heeft Metec het verkeersveiligheidsplan VEPA geïntroduceerd.

    Met speels vormgegeven en kleurrijk straatmeubilair worden automobilisten attent gemaakt op onveilige situaties.

    Het verkeersveiligheidsplan bestaat uit een combinatie van totums, geleidehekken en trottoirpalen.