Belijning sport en spel

    De mogelijkheden van wegmarkeringen zijn heel divers. Daardoor zijn er diverse sportvelden en speelterreinen te creëren door het aanbrengen van belijningen of symbolen.

    Denk bij sport bijvoorbeeld aan een voetbalveld of basketbalveld. En bij spel aan een verkeersplein voor op uw schoolplein.

    Categorie: